سمعک ITE

 

سمعك  داخل گوشي یا سمعک In The Ear
ITE

جنس اين قالب از نوعی ماده پلاستیکی سخت مي باشد. از جمله خصوصيات سمعك‌هاي داخل گوشي اندازة كوچكتر، كاهش تعداد و اندازة كنترل ها و همچنين استفاده از باتري هاي کوچکتر نسبت به نوع BTE مي باشد.‏

سمعک ITE در گوش خارجی جای می گیرد و بخشی از آن وارد کانال گوش می شود. کار با این سمعک برای اغلب افراد آسان و راحت است.

اين سمعك ها معمولا برای کم شنوایی های ملایم تا شديد مورد استفاده قرار می گیرند.  در سمعك داخل گوشي ابتدا قالبي از گوش فرد گرفته مي‌شود سپس تمام اجزاء سمعك در داخل اين قالب قرار مي‌گيرد .

جنس اين قالب از نوعی ماده پلاستیکی سخت مي باشد. از جمله خصوصيات سمعك‌هاي داخل گوشي اندازة كوچكتر، كاهش تعداد و اندازة كنترل ها و همچنين استفاده از باتري هاي کوچکتر نسبت به نوع BTE مي باشد.‏

محصولات :
X Series
Ignite
3Series

 
گالری عکس