کم شنوایی


 

علل های کم شنوایی
كم شنوايي بخشي از فرايند افزايش سن است. مثلاً ‌در سن 20 سالگي،‌ برخي از فركانسها و صداهايي را كه در دوران كودكي قادر به شنيدن آن بوده ايم، نمي توانيم بشنويم. پس از رسيدن به سنين 30 تا 40 سالگي، ‌كاهش شنوايي تدريجاً بروز مي كند و در 80 سالگي بيش از نيمي از افراد از كم شنوايي خود رنج مي برند، يعني كم شنوايي در اين سنين به حدي مي رسد كه زندگي روزمره و ارتباطات فرد را تحت تاثير قرار مي دهد. حال اگر فردي تجربه قرارگيري طولاني مدت در معرض سر و صداي محيط كار يا منزل يا ترافيك را هم داشته باشد كم شنوايي خيلي زودتر عارض مي شود. امروزه بيش از نيمي از افراد كم شنوا،‌ عليرغم مشكل شنوايي هنوز هم در محيط هاي نامساعد و نويزي مشغول به كارند .

آيا همه چيز را مي شنويد ؟
 اينجا يك دنياي پر سر و صدا ست.
سطح صداهاي نويزي در همه جا رو به افزايش است. صداي موبايل،‌ تلويزيون، غذا ساز،‌ ضبط صوت، سشوار، ترافيك و ... همگي اصواتي هستند كه به شنوايي انسان می توانند آسيب برسانند. در محيط كاري هم اصوات روز به روز بيشتر مي شوند. پر سروصداترين مشاغل امروزي عبارتند از آتش نشاني، كار ‌در كارخانه ها، ‌كشاورزي، ‌كار در مدرسه، ‌ساختمان سازي، ‌نوازندگي و غیره. افراد شاغل در اين زمينه ها بخش اعظمي از ساعات روزانه خود را در محيط كاري پرسرو صدا مي گذرانند.

از ديگر عواملي كه منجر به كم شنوايي مي شوند عبارتند از:
-  انسداد مجراي گوش توسط جرم گوش يا جسم خارجي
-  بيماريها،‌ عفونتها يا اختلات پزشكي
-  برخي از روشهاي درماني از قبيل شيمي درماني يا استفاده از آنتي بيوتيك ها
-  ضربه به سر يا گوش


اكنون زمان آن رسيده كه اقدامی نمایید:
زمانيكه متوجه تغيير وضعيت شنوايي خود شديد، با ‌مراجعه به كلينيك هاي شنوايي سنجي حتما وضعيت شنوایي تان را بررسي كنيد. شنوايي شناس راهنمايي ها و راه حل هاي مناسب را در زمينه حفاظت شنوايي و استفاده از وسايل كمك شنيداري به شما ارائه خواهد كرد.