راه حل مناسب

 
چه كارهايي مي توانيد انجام دهيد؟
به مدت يك هفته شنوايي خود را بررسي کنید. تعداد دفعاتي كه در مكالمات دچار مشكل مي شويد و يا لازم است ديگران گفته های خود را تکرار کنند را ثبت نمایید.

آيا مجبوريد هنگام گوش دادن سرتان را به سمت صدا بچرخانيد؟ و يا گاهي مجبوريد به لب هاي طرف مقابل نگاه كنيد؟
از اطرافيان خود بخواهيد صداي تلويزيون را به اندازه اي بلند كنند كه به راحتي بشنوند و توجه كنيد كه آيا اين صدا براي شما هم كافي مي باشد يا خير. اين اطلاعات را مي توانيد به شنوايي شناس ارائه دهيد.

مراحل و گام هاي بعدي
براي دستيابي به نتايج بهتر از افراد خبره مشاوره بگيريد :
قبل از خريد سمعك بايستي براي ارزيابي شنوايي به كلينيك شنوايي شناسی مراجعه كنيد. شنوايي شناس بر اساس نتايج آزمون ها ‌بهترين و مناسب ترين سمعكها را به شما معرفي كرده و در انتخاب به شما كمك مي كند تا وضعيت شنوايي تان بهبود يابد .

چه افرادي كم شنوايي را درمان مي كنند؟
شنوايي شناس: ‌متخصصی با درجه كارشناسي،‌ كارشناسي ارشد و PhD است ‌كه براي ارزيابي، مشاوره،‌ تجويز سمعك و گاه‌ درمان مشكلات شنوايي آموزش دیده است. متخصص گوش، گلو و بيني : در زمينه تشخيص، درمان و جراحي بيماريهاي گوش، ‌گلو و بيني تخصص دارد . پزشك عمومي: اختلالات و بيماري هاي گوش و دستگاه هاي وابسته به شنوايي را معاينه و درمان مي كند .

در صورتي كه فكر مي كنيد بيماري خاصي باعث كم شنوايي تان شده و يا مي خواهيد بدانيد كه آيا جراحي به بهبود شنوايي شما كمك مي كند يا نه، بهتر است با متخصص گوش، گلو و بيني مشورت كنيد.