درمان زودهنگام


 

با درمان زود هنگام از آسيب بيشتر به شنوايي خود جلوگيري كنيد. درمان زودهنگام کم شنوایی می تواند از بروز اختلالات جدی جلوگیری كند و یا حداقل آنها را به تعویق اندازد.

زماني كه شما متوجه مشكل شنوايي خود شديد حتما به شنوايي شناس مراجعه نمائيد تا:
1- مشخص كند كه آيا واقعا ً‌شما مبتلا به كم شنوايي شده ايد و در صورت ابتلا ‌علت آن چيست؟ (ممكن است كم شنوايي ناشي از تجمع جرم يا برخي عواملي باشد كه براحتي قابل بر طرف شدن هستند).
2- درمان و مداخله مناسب را انجام دهد.
3- براي پيشگيري از بروز مشكلات بعدي شما را با روش هاي حفاظت شنوايي آشنا كند.

يافتن بهترين روش درمان
راهكارهاي درماني براي افراد مختلف متفاوت است. در برخي موارد استفاده از كمك افزارهای شنوايي ساده یا سمعک بمنظور تقويت صداها ‌به فرد كمك زيادي مي كند. اما برخي ديگر از کاربران ممكن است به سمعك هاي پيشرفته تري نياز داشته باشند كه برخي اصوات را تقويت و برخي از اصوات ناخواسته را حذف كند.

استفاده از سمعك هاي دیجیتال یا هوشمند
هنگامي كه کاربر از يك فناوری تازه استفاده مي كند صداها را به طور متفاوتي مي شنود. بنابراين در صورت استفاده از اين نوع سمعك ها حتما ً‌با كارشناس شنوايي شناسي مشاوره كنيد تا سمعك شما را به بهترين نحو ممکن تنظيم كند.

 راهبردهاي برقراري ارتباط
اگر چه بهترين راهكار درماني ‌مداخله زودهنگام است،‌ اما گاهي مشكلات و مشغله روزانه مانع از رسيدگي سريع فرد به وضعيت شنوايي اش مي شود. بنابراين ما روش هايي را به شما پيشنهاد مي كنيم كه با استفاده از آنها مشكلات ارتباطي خود را در زندگي روزانه كاهش دهيد.

از اين راهبردها كمك بگيريد:
اگر بنظر شما افراد آهسته صحبت مي كنند سعي كنيد هنگام مكالمه خود را به مخاطب نزديك كنيد.
هنگاميكه با چند نفر مشغول صحبت كردن هستيد، ‌در ميان گروه و به نحوي بنشينيد كه بتوانيد چهره همه را ببينيد.

اگر در رستوران يا جايي هستيد كه صداي موسيقي بلند است، ‌از مسئولان بخواهيد كه صداي استريوها را كم كنند. 
تراز شدت نويز در قسمتهاي مختلف اتاق ‌متفاوت است. سعي كنيد در مجاور منبع نويز (مثلاً‌ نزديك درب ورودي،‌ نزديك سيستم گرمايشي يا سرمايشي، نزديك بلند گو و ...) ننشينيد. هنگام شركت در كنفرانس ها از افراد بخواهيد با ميكروفون صحبت كنند.  در صورتي كه متوجه منظور يا صحبت افراد نشديد حتماً ‌از آنها درخواست كنيد صحبت خود را تكرار كنند.