ویدئو

 

 

مدل های سمعک    سمعک های نامرئی داخل مجرا (IIC)
File don't exists.
 
Click to download in FLV format (8.54MB)

 

راهنماي استفاده از سمعك هاي داخل گوشي (‍‍CIC & ITC)

 

گذاشتن و برداشتن سمعك   جاگذاري باتري
Click to download in FLV format (2.64MB)
 
Click to download in FLV format (6.03MB)
روشن و خاموش كردن سمعك   تعويض فيلتر
Click to download in FLV format (2.84MB)
 
Click to download in FLV format (3.95MB)
مراقبت و نگهداري از سمعك   تغيير ولوم سمعك
Click to download in FLV format (4.36MB)
 
Click to download in FLV format (3.57MB)

 

راهنماي استفاده از سمعك هاي پشت گوشي (X Series & Ignite  (BTE

  

گذاشتن و برداشتن سمعك   گذاشتن و برداشتن سمعك با اسليم تيوب
Click to download in FLV format (3.16MB)
 
Click to download in FLV format (3.59MB)
جاگذاري باتري   روشن و خاموش كردن سمعك
Click to download in FLV format (5.86MB)
 
Click to download in FLV format (2.41MB)
تمیز کردن قالب های سفارشی
  تمیز کردن قالب سفارشی با تیوب باریک
Click to download in FLV format (9.38MB)
 
Click to download in FLV format (11.86MB)
تغيير ولوم سمعك (صفحه لمسي)   تغيير برنامه سمعك
Click to download in FLV format (1.62MB)
 
Click to download in FLV format (1.83MB)

 

راهنماي استفاده از سمعك هاي پشت گوشي (Z Series & 3 Series  (BTE

 

گذاشتن و برداشتن سمعك   گذاشتن و برداشتن سمعك با اسليم تيوب
Click to download in FLV format (3.16MB)
 
Click to download in FLV format (3.59MB)
جاگذاري باتري   روشن و خاموش كردن سمعك
Click to download in FLV format (5.87MB)
 
Click to download in FLV format (2.41MB)
تمیز کردن قالب های سفارشی   تمیز کردن قالب سفارشی با تیوب باریک
Click to download in FLV format (9.38MB)
 
Click to download in FLV format (11.86MB)
تغيير ولوم با استفاده از ريموت كنترل   تغيير ولوم بدون استفاده از ريموت كنترل
Click to download in FLV format (2.49MB)
 
Click to download in FLV format (2.07MB)
تغيير برنامه سمعك با استفاده از ريموت كنترل   تغيير برنامه سمعك بدون استفاده از ريموت كنترل
Click to download in FLV format (1.83MB)
 
Click to download in FLV format (2.08MB)

 

راهنماي استفاده از سمعك هاي نامرئي داخل گوشي (Soundlens  (IIC

 

گذاشتن و برداشتن سمعك

  جاگذاري باتري
Click to download in FLV format (4.14MB)
 
Click to download in FLV format (5.52MB)
روشن و خاموش كردن سمعك   مراقبت و نگهداري از سمعك
Click to download in FLV format (2.48MB)
 
Click to download in FLV format (2.4MB)
تغيير ولوم سمعك    
Click to download in FLV format (3.58MB)
   

 

راهنماي استفاده از سمعك هاي نامرئي پشت گوشي (Xino  (RIC

  

گذاشتن و برداشتن سمعك   جاگذاري باتري
Click to download in FLV format (4.05MB)
 
Click to download in FLV format (6.13MB)
روشن و خاموش كردن سمعك   مراقبت و نگهداري از سمعك
Click to download in FLV format (2.09MB)
 
Click to download in FLV format (5.57MB)
تغيير ولوم سمعك   تغيير برنامه سمعك
Click to download in FLV format (1.88MB)
 
Click to download in FLV format (1.88MB)
تعويض فيلتر    
Click to download in FLV format (3.62MB)
   

 

راهنماي استفاده از SurfLink Mobile

  

روشن و خاموش كردن   انتخاب تك گوش و دو گوش بودن سمعك
Click to download in FLV format (3.62MB)
 
Click to download in FLV format (2.32MB)
تغيير بلندي صدا   تغيير حافظه
Click to download in FLV format (2.08MB)
 
Click to download in FLV format (2.45MB)
همگام سازي موبايل با SurfLink   همگام سازي سمعك با SurfLink
Click to download in FLV format (5.38MB)
 
Click to download in FLV format (5.03MB)
تماس هاي دريافتي   تماس هاي خروجي
Click to download in FLV format (4.72MB)
 
Click to download in FLV format (2.25MB)
رد تماس   حالت بي صدا
Click to download in FLV format (1.36MB)
 
Click to download in FLV format (2.06MB)
علاقه مندي ها   بازگشت به صفحه اصلي
Click to download in FLV format (1.48MB)
 
Click to download in FLV format (1.27MB)
شارژ كردن    
Click to download in FLV format (2.74MB)
   

 

 راهنماي استفاده از TruLink Control App

  

بازگرداندن تنظیمات قبلی ولوم   ذخیره سازی صوتی و حذف آن
Click to download in FLV format (1.44MB)
 
Click to download in FLV format (7.6MB)
ارتباط بین سمعک و محصولات Apple   استفاده از SoundSpace
Click to download in FLV format (6.07MB)
 
Click to download in FLV format (5.93MB)
قطع ارتباط سمعک روشن و محصولات Apple   قطع ارتباط سمعک خاموش و محصولات Apple
Click to download in FLV format (4.88MB)
 
Click to download in FLV format (3.83MB)
نحوه کار VoiceOver با TruLink   فعال سازی Auto-Streaming
Click to download in FLV format (4.98MB)
 
Click to download in FLV format (4.09MB)
تنظیم سمعک با محصولات Apple از طریق Home Button   تنظیم سمعک با محصولات Apple از طریق Setting
Click to download in FLV format (4.54MB)
 
Click to download in FLV format (4.99MB)
تنظیم حافظه جدید    
Click to download in FLV format (4.81MB)