قالب سمعک

استارکی تنوع بسیار زیادی از قالب های سمعک را دارا می باشد که بهترین انتخاب برای هر بیماری را ممکن می سازد. انواع قالب با کیفیت برای سمعک های داخل گوشی، رسیور در کانال و پشت گوشی به وسیله بهترین مواد ترکیبی در شرکت استارکی ساخته می شود.

مواد اولیه استفاده شده در این قالب ها از بهترین مواد ساخت قالب سمعک می باشند و هیچ گونه آلرژی پوستی را ایجاد نمی کنند همچنین شفافیت قالب های ساخته شده سبب می شود به خوبی با رنگ پوست منطبق شوند، از این رو حداقل دید را در گوش بهمراه دارند.