مشارکت

 

توجهات فردي:

ما معتقد هستيم كه شنوايي هركس نياز به مراقبت و توجه خاص دارد. بنابراين هريك از جلسات تنظيم سمعك درحكم فرصتي براي تغيير زندگي است. كارشناسان استاركي از جمله شنوايي شناسان و متخصصين گوش و حلق و بيني به اين فلسفه معتقد هستند و بهترين راه حل ها و مناسب ترين سمعك ها را در اختيار شما قرار مي دهند.

هميشه در دسترس شما هستيم:

ما اعتقاد داريم كه فن آوري هاي نوين و خدمات فردي دست به دست مي چرخد. ما ارائه دهنده پيشرفته ترين محصولات با بالاترين سرويس و خدمات به مشتريان هستيم. زماني كه شما از سمعك استاركي استفاده كنيد، متوجه تفاوت بي نظير سمعك، مشاوره كارشناسان، تعمير، خدمات وگارانتي ما خواهيد شد.