تفاوت های سمعک استارکی

ساخت سمعك استارکی

 

محصول آمريكا براي شما
ما علم و هنر شنوايي را بهتر از هر کس دیگری می شناسيم. این تخصص همراه با رویکردهاي ما در ساخت سمعك هاي مناسب شما، منجر به كسب بالاترين ميزان رضایت بیمار و موفقیت در صنعت ساخت سمعك شده است. هر يك از صدها تکنسین استاركي بر روي ساخت سمعك بيمار خاصي كار مي كنند.

مؤسسه خيريه استارکی

توسعه جهانی نیازمند حضور جهانی است:

استاركي يك كمپاني آمريکایی- بين المللي و توليد كننده سمعك است. اين كمپاني داراي 22 عامل فروش و بيش از 100 نمايندگي در سرتاسر دنيا مي باشد. استاركي با داشتن بيش از 3500 كارمند در سراسر دنيا، كمپاني پيشرو و منحصر به فرد در توليد بهترين سمعك ها براي افراد نيازمند مي باشد.

ما نگران شنوايي شما هستیم

 

 ما نگران شنوایی شما هستیم

استاركي چيزي فراتر از يك كارخانه سازنده سمعك است. استاركي يك تجربه است. افتخار ما اين است كه با داشتن فناوری پيشرفته در سمعك هايمان كمك شاياني در سفر به سوي بهتر شنيدن افراد كم شنوا در سرتاسر جهان داشته ايم.

نوآوری در سمعک استارکی

 

 استاركي پيشرو در نوآوري

استاركي به عنوان رهبر جهان در نوآوری شنوایی، به میلیون ها نفر از بیماران کمک کرده تا با كمك سمعک هاي بي نظيرش صداها را طوري بشنوند كه هرگز با هيچ سمعك ديگري مانند آنرا تجربه نكرده اند. استاركي براي اولين بار سمعكي را به بازار عرضه كرد.

مشارکت

 

توجهات فردي:

ما معتقد هستيم كه شنوايي هركس نياز به مراقبت و توجه خاص دارد. بنابراين هريك از جلسات تنظيم سمعك درحكم فرصتي براي تغيير زندگي است. كارشناسان استاركي از جمله شنوايي شناسان و متخصصين گوش و حلق و بيني به اين فلسفه معتقد هستند و بهترين راه حل ها و مناسب ترين سمعك ها را در اختيار شما قرار مي دهند.

ویژگیهای تایید شده توسط کاربران

 

آنچه شما خواسته اید

ما بر اين عقيده هستيم كه محصولات جديد بايد بهبود قابل توجه و مستمری بر شنوايي بيمار داشته باشند. ما با پرسش از بیماران و پزشکان پي مي بريم كه آنها خواستار چه ویژگی ها و تمهيدات خاصي در سمعك مي باشند و سپس بر روي آن مشخصه ها کار مي كنيم.