Sound Point

 

همیشه کیفیت و بلندی صدا دو عامل مهم در رضایت بیمار از سمعک محسوب می شوند و بیشتر اهداف در پروسه فیتینگ سمعک، در پی حاصل شدن این دو مورد پیش می روند. حال در ابتکاری نوین سمعک استارکی این امکان را فراهم ساخته است که بیمار خود در پروسه تنظیم سمعک مشارکت کند و کیفیت و بلندی مطلوب خود را از طریق سیستم SOUNDPOINT بدست آورد. در این سیستم صفحه کامپیوتر در برابر بیمار گذاشته می شود و بیمار از بین چندین الگوی مختلف از صداها از قبیل صدای موسیقی، گفتار و غیره یکی راانتخاب می نماید. حال بیمار Mouse را در صفحه کامپیوتر می چرخاند (یا انگشتانش را بر روی Tablet حرکت می دهد)، که در هر قسمت از این صفحه، بلندی و تیزی صدا تغییر می کند و هرکجا که بلندی و تیزی صدا برای بیمار مطلوب بود بر روی آن کلیک می کند که این نقاط کلیک به صورت سنجاقک های رنگی نشان داده می شود و به طور معمول 3 نقطه برای تنظیم سمعک کافی است و در نهایت به صورت اتومات این تغییرات در سمعک بیمار تاثیر داده می شود و تنظیمات سمعک متناسب با درخواست بیمار از بلندی و تیزی صدا تغییر داده می شود. 

نمایی از SoundPoint در نرم افزار Inspire