Self Learning


فرمولهای پیشنهادی تجویزی برای سمعک, یک نقطه مناسب برای شروع تنظیم و فیتینگ است اما در اکثر بیماران نیاز به fine tuning برای جلب رضایت بیشتر بیمار نیاز است. بعد از آنکه فیتینگ اولیه بر روی سمعک انجام شد و بیمار سمعک را روی گوش خود قرار داد سیستم Self-Learning مرتبا موقعیت ولوم کنترل و تغییرات آن توسط بیمار را ارزیابی و ضبط می کند و اگر تغییرات انجام شده توسط بیمار به طور ثابت و با یک الگوی منظم باشد سمعک به طور تدریجی یاد می گیرد که خود ولوم سمعک را تنظیم کند.

 در حقیقت Self-Learning یک الگوریتم برای تنظیم ولوم و قرار دادن آن در بهترین حالت عملکردی و ترجیح بیمار است. استفاده از Self Learning نیاز به هیچ آموزش خاص و یا ارائه یک دستورالعمل کار به بیمار ندارد. این الگوریتم به صورت اتوماتیک عمل می کند و تغییرات انجام شده توسط بیمار بر روی ولوم کنترل سمعک ها دائما ثبت می شود. چنانچه تغییرات انجام شده هیچ الگوی منظم و مشخصی نداشته باشد و به صورت اتفاقی بالا و پائین برده شده باشد, تاثیری بر روی Self Learning نخواهد داشت.  هدف این سیستم آن است که استفاده از سمعک را برای بیمار راحت تر سازد و در عین حال بیشترین و مطلوب ترین کیفیت صدا را به بیمار ارائه دهد. به مرور زمان که سمعک اولویت بیمار را در شرایط شنیداری مختلف یاد بگیرد, دیگر بیمار نیازی به انجام تغییر روی ولوم کنترل سمعک ندارد و به علاوه صداهای محیطی را در موقعییت های شنیداری مختلف بهتر دریافت خواهد کرد و در نتیجه پذیرش سمعک توسط بیمار بیشتر خواهد شد.Self-Learning  برای هر حافظه فعال سمعک وجود دارد و به طور مجزا عمل می کند.

این سیستم از طریق پنجرهQuick Fit  نرم افزار Inspire قابل دسترسی است. اگرکه learning در آخرین جلسه اتصال سمعک به نرم افزار فعال شده باشد و اطلاعاتی در زمان استفاده بیمار به دست آمده باشد یک آیکن توجه سبز رنگ در پایین صفحه نمایش داده می شود تا شما را از وضعیت و جزییات learning ثبت شده مطلع سازد.

نمای Self Learning در نرم افزار Inspire