Sweep technology

نتیجه 3 سال تحقیق و بررسی در زمینه ارائه یک تکنولوژی مدرن وکاربردی در زمینه صفحات لمسی منجر به ابداع و اختراع تکنولوژی Sweep در کمپانی استارکی گردید که با استقبال و پذیرش خوبی هم از جانب کاربران سمعک و هم جامعه ادیولوژی مواجه شد. دکمه ها, سویچ ها و پیچ های کنترل کننده سمعک تنها در یک کنترل کننده واحد با سطح تماس 0.32 اینچ جمع شده است که 10 برابر سطح تماس بیشتری را نسبت به سمعک های مرسوم به بیمار ارائه می نماید.

 اگر بیمار شما قادر باشد که پشت گوش خود را از طریق لمس پیدا کند قادر خواهد بود که کنترل سمعک خود را از طریق یک تماس و لمس ممتد و یا لمس لحظه ای روی صفحه لمسی سمعک به راحتی در دست بگیرد. در شکل زیرسمعک های مدل BTE استارکی نشان داده شده است . محل دقیق تکنولوژی Sweep با رنگ متمایز در هر سمعک مشخص شده است.بخاطر محبوبیت سیستمهای لمسی شرکت Apple،کمپانی استارکی تصمیم گرفت که این تکنولوژی را در سمعک های پشت گوشی خود بکار برد که امکان کنترل ولوم صدا و تغییر حافظه را به طور کامل و در عین حال ساده برای بیمار فراهم می آورد. به یاد داشته باشید که این سطح یک قسمت از سمعک است و برای فعال سازی آن نیاز به اضافه کردن بخش دیگری وجود ندارد. برای تغییر ولوم صدا کافیست تا انگشت خود را روی صفحه به سمت بالا (افزایش صدا) یا پایین (کاهش صدا) بکشید. برای تغییر برنامه با زدن ضربه کوچک روی صفحه لمسی تغیییر برنامه ایجاد خواهد شد.

 

با وجود این تکنولوژی معضل اکسیده شدن و خرابی سوییچ ها و دکمه ها و پیچ ها از بین می رود و از سوی دیگر با از بین رفتن درز و شکاف بین ولوم کنترل و تغییر برنامه ها درسمعک های مرسوم, امکان افزایش مقاومت در برابر ورود رطوبت و گرد و غبار به سمعک فراهم می شود. تکنولوژی Sweep به منظور کنترل و پایش محیط اطراف سمعک طراحی گردیده است. از آنجا که این تکنولوژی تنها برای پاسخ دهی به لمس انسان طراحی شده است به قدر کافی به صورت هوشمندانه بین انگشت انسان, گوش انسان, نشستن غبار و لاک ناخن تمایز قائل می شود.