Binaural Spatial Mapping

در سمعک های وایرلس استارکی این توانایی فراهم شده است که سمعک ها همزمان با هم ارتباط داشته باشند، حال به واسطه این تکنولوژی سمعک ها به طور بسیار دقیق تری محیط آکوستیکی و صداهای ورودی اطراف بیمار را شناسایی  می کنند.
در پردازش به وسیله این سیستم، مسیریابی صدا (Directionality) و قدرت مدیریت نویز به وسیله سمعک به نحو برجسته ای تقویت می شود و سبب کیفیت بهتر صدا و رضایت بیمار از سمعک می شود.

 

نمای  Binaural Spatial Mappingدر نرم افزار Inspire