سمعك مي تواند كيفيت زندگي شما را تحت تاثير قرار ميدهد

سمعك مي تواند كيفيت زندگي شما را تحت تاثير قرار ميدهد.

آيا براي جبران كم شنوايي استفاده از سمعك را مناسب نميدانيد و اينگونه تصور ميكنيد كه سمعك هيچ كمكي به شنوايي شما نخواهد كرد؟ ما شواهد كافي براي رد تمامي اين موارد داريم

اطلاعات به دست آمده از surveys by WebMD و همچنين Better Hearing Institute شايد شما را به اين موضوع علاقه مند كند. اكثر افرادي كه در اين مطالعه شركت كرده بودند و از سمعك استفاده ميكردند نسبت به استفاده از اين پروتز احساس رضايت داشتند.

استفاده از سمعك هاي پيشرفته و با تكنولوژي بالا امروزه توانسته است تا مشكلات بسيار زياد كاربران را برطرف كند و متخصصين شنوايي شناسي با استناد بر علم روز دنيا به كمك افراد كم شنوا آمده اند. كاربران سمعك ميتوانند در هر مرحله اي كه احساس ناراحتي از سمعك داشتند با مراجعه به متخصص شنوايي خود ميتوانند اين مشكل را برطرف كنند.

اكثر افراد كم شنوايي كه از سمعك استفاده ميكنند اظهار داشته اند كه سمعك توانسته است كيفيت زندگي آنان را تغيير دهند. ما اين واقعيت را قبول داريم كه اين افراد اجازه داده اند تا سمعك بعنوان يك پروتز كمك شنوايي وارد زندگي آنها شود و بعبارتي اين افراد براي مشكل خود راه حل را پذيرفته اند.

 

 

منبع: سمعک استارکی آمریکا

ترجمه :گروه علمی و آموزشی صبا