شنوایی فقط در گوش ها نیست!!!

شما فقط یکبار یک جفت سمعک را استفاده کنید، نظرتا را به ما بگویید؟

وقتی سمعک ها را در گوش خود قرار دهید و آن کم شنوایی که باعث شده بود صداها را خوب نشونید و برخی صداها را اصلا نشنوید، پوشش داده شود، آنگاه خواهید فهمید که بهتر شنیدن، بهتر زندگی کردن است. البته باید یک نکته مهم را به شما متذکر شویم، لازم است یک دوره تنظیمی با سمعک را با موفقیت طی کنیم.

موفقیت در تجویز سمعک تا حد بسیار زیادی به انگیزه بیمار بستگی دارد. آموزش طرز نگهداری از سمعک و استفاده از آن می تواند شما را در راحتی استفاده از آن یاری کند. در یک دوره تنظیمی هدف نهایی ما دریافت بیشترین رضایت از سوی شما درباره سمعک ها و بهتر شنیدن می باشد.

شنوایی فقط در گوش ها نیست!!!

شنوایی و آن چیزی که در نهایت اتفاق درک خواهد شد توسط مغز می باشد. هنگامی که شما کم شنوایی داشته باشید، برخی از صداها را هیچگاه ممکن است نشنوید و بسیاری از صداهای دیگر را بصورت نامناسب و نادرست بشنوید. اما یک نکته بسیار مهم این است که شما به این صداها عادت کرده اید و مغز شما به مرور زمان این صداهای غیرطبیعی و آن صداهایی که اصلا نمی شنوید را برای شما عادی کرده است. هنگام تجویز سمعک نیز صداها به نحوی متفاوت از قبل وارد سیستم شنوایی شما می گردد. اکنون نیز همان اتفاق قبل دوباره باید تکرار گردد و به سیستم عصبی و مغز این اجازه را بدهید تا دوباره به صداهای طبیعی عادت کند.

تمرین کنید تا بهتر بشنوید

از مرکز شنوایی و متخصص شنوایی خود بخواهید برایتان تمرین ها و کاراهایی که لازم است تا بهتر بشنوید را به شما توضیح دهد. با تمرین و تلاش و همچنین کمک اطرافیان و خانواده، شما بعد از یک دوره کوتاه مدت به راحتی قادر خواهید بود تا به نحوی بهتر بشنوید و بهتر زندگی کنید.

 

 

منبع :سمعک استارکی آمریکا

ترجمه :گروه علمی و آموزشی صبا