اخبار كوتاه درباره كم شنوايي


در كشور آمريكا حدود يك تا شش ميليون فرد كم شنوا وجود دارد و 80 درصد اين افراد چيزي درباره  آن نميدانند. جامعه آماري آمريكا از لحاظ فرهنگي. اجتماعي و نژادي بسيار متنوع است.  

پيش بيني ميشود شيوع كم شنوايي در جامعه آمريكا در سال هاي آينده از اين بيشتر نيز خواهد شد.

اگر كم شنوايي درمان نشود باعث خواهد شد تا قدرت تفكر و آگاهي عمومي فرد بصورت تدريجي كم ميشود. مطالعات اخير نشان داده است كه كاهش شنوايي در افرادي كه به دنبال راهي براي درمان آن نيستند باعث ميشود تا زوال عقلي يا دمانس رخ دهد.

 

اخيرا آلزايمر در افراد مسن يكي از نگراني هاي موسسه هاي سلامت عمومي شده است.

اخيرا ثابت شده است كه اگر كم شنوايي تحت درمان صوتي با سمعك قرار نگيرد با افزايش سن احتمال آلزايمر را تشديد ميكند. توصيه ميشود افراد مسن براي جلوگيري از عوارض ديگر كم شنوايي به دنبال پيگيري آن باشند.

جالب است بدانيد شيوع كم شنوايي در آقايان از خانم ها بيشتر بوده است. از آنجايي كه بيشتر مشاغل پرسروصدا توسط آقايان انجام ميشود اين گروه جمعيتي در كل بيشتر در ريسك خطر كم شنوايي قرار دارند.

 در افراد سالمند سومين عارضه جانبي شايع بيماري هاي عروقي و فشارخون كم شنوايي ميباشد. توصيه ميشود افرادي كه از عارضه فشارخون رنج ميبرند براي جلوگيري از پيشرفت نقص شنوايي بصورت دوره اي و منظم سيستم شنوايي خود را ارزيابي كنند.

فشارخون بالا بهمراه ساير اختلالات عروقي در كنار بيماري هاي قلبي و كليوي باعث بروز كم شنوايي زيادي در بين افراد مبتلا بوده است.

شما ميتوانيد براي دريافت مشاوره درباره اين نوشتار با متخصصين ما تماس بگيريدو راهنمايي هاي دقيق را دريافت كنيد.

 

 

منبع: سمعک استارکی امریکا

ترجمه:گروه علمی و آموزشی صبا