مزایای دو گوشی شنیدن(قسمت دوم)

در قسمت  اول به تفصيل درباره شنوايي دوگوشي و مزيت هاي آن توضيح داديم، اما اكنون نوبت آن ميرسد كه از خود بپرسيم كم شنوايي وقتي بوجو مي آيد، شنوايي دوگوشي چگونه تغيير ميكند؟ آيا ميتوان شرايط به حالت طبيعي و نرمال برگرداند؟

  • وقتي با يك گوش به مكالمه گوش دهيد صداي سمت ديگر كه به گوش ضعيف تر نزديك است را نخوهيد شنيد.

 هنگامي كه كم شنوايي در يك يا دو گوش ايجاد ميگردد در حالت كلي حساسيت سيستم شنوايي كمتر ميگردد. سيستم شنوايي در صورتي كه بصورت دوطرفه افت شنوايي پيدا كرده است حتما بايد دوطرفه نيز تقويت گردند. بعبارتي ديگر بايد تاكيد كنيم؛ در هر صورت بايد شنوايي بصورت دو طرفه وجود داشته باشد.

زماني كه كم شنوايي وجود داشته باشد استفاده از سمعك در دستور كار قرار ميگيرد. درصورتي كه كم شنوايي بصورت دوطرفه باشد توصيه ميگردد كه از سمعك در هر دو گوش استفاده شود تا سيستم شنوايي بصورت نرمال بتواند پردازش شنوايي دوگوشي را انجام دهد.

  • تجويز سمعك بصورت دوگوشي بيمار را از تنبلي گوش در امان نگه ميدارد؛

همانطور كه تنبلي چشم اتفاق مي افتد و همه ما درباره آن ميدانيم، تنبلي گوش نيز اتفاق مي افتد. درصورتي كه كم شنوايي بصورت دو گوشي باشد اما از يك سمعك و در يك گوش استفاده گردد، به مرور زمان سيستم عصبي مركزي يا مغز به دليل اينكه از سمت گوش بدون سمعك، ورودي يا كار كمتري ميبيند آن را سركوب میكند و به اصطلاح اين راه عصبي از سمت گوش بدون سمعك به مغز ،دچار آتروف عصبي ميگردد. به مرور زمان گوش ضعيف كه سمعك دريافت نكرده است ضعيف تر ميگردد تا جايي كه امكان تقويت در آن گوش وجود نداشته باشد. حتي در كم شنوايي يكطرفه درمان نشده نيز احتمال تنبلي گوش بسيار زياد است.

پردازش سمعك ها در حالت دوگوشي چگونه رخ ميدهد؟

در گذشته سمعك هايي كه بصورت دو گوشي تجويز ميگرديد بصورت مجزا از هم عمل ميكردند. اين نسل از سمعك ها به گونه اي تقويت ميكردند كه گويي فقط يك گوش وجود دارد!!!. اما امروزه سمعك هايي توليد شده است كه ميتوانند بصورت دو گوشي به يكديگر وصل شوند و مثل گوش واقعي عمل كنند. سمعك هاي خط IQ از كمپاني استاركي اين قابليت را دارند تا براحتي به يكديگر متصل شوند و پردازش دو گوشي را به ارمغان بياورند.

اما چرا اتصال دوگوشي بصورت وايرلس در سمعك ها مهم است؟ چندين دليل براي اين مسئله وجود دارد:

  • راحتي شنيدن را پديد مي آورد:

 تصور كنيد در يك رستوران هستيد و صداي نويز همهمه گفتاري در سراسر سالن به گوش ميرسد. در اين شرايط نويزي ميخواهيد با دوست خود نيز صحبت كنيد يا اينكه به گارسون آنچه ميخواهيد را سفارش دهيد و نياز داريد تا به راهنمايي او گوش دهيد. در اين صورت سمعك هاي  دو گوش درباره محيطي كه شما در آن قرار داريد بصورت عالي تصميم گيري ميكند. از روي ميزان نويز رسيده به دوگوش سمعك محيط همهمه را تعيين ميكند و تصميم ميگيرد كه بصورت هوشمندانه مقدار نويز را كم كند و گفتار را براي شنونده قابل فهم سازد.

  • كنترل راحت سمعك ها:

يك كاربرد ديگر تكنولوژي اتصال وايرلس دو سمعك به همديگر اين ميباشد كه با ايجاد تغيير در يك سمعك، همان تغييرات در سمعك گوش ديگر نيز تعبيه ميگردد. براي مثال اگر كاربر بخواهد ولوم را در سمعك ها زياد كن و يا دكمه برنامه را فشار دهد، هردو اين سمعك ها باهم تغيير ميكنند و ديگر نيازي به تغيير شرايط در سمعك ديگر نيست.

  • بهبود مكالمه گفتاري پشت تلفن:

 فرض كنيد كه تلفن را نزديك يك گوش خود گرفته ايد ولي در هردوگوش صداي مخاطبتان را از پشت سر ميشنويد. يكي از مشكلات افراد كم شنوا اين است كه اين افراد در شنيدن صداي مخاطب در پشت تلفن مشكل دارند، مخصوصا زماني كه محيط اطراف آنها نويزي باشد. تكنولوژي اتصال دوگوش به يكديگر  باعث شده است تا فرد براحتي بتواند صداي تلفن همراه را حتي در محيط نويز بشنود.

 

 

منبع :سمعک استارکی آمریکا

ترجمه:گروه علمی و آموزشی صبا