سمعک های نامرئی

 

 

بسياري از افراد كم شنوا از اينكه سمعك در گوش آنها ديده شود بسيار نگران هستند. اين افراد حتي حاضر نيستند سمعك را امتحان كنند.

نقش مشاوره

ديده شده است كه افراد كم شنوايي كه در ابتدا از گرفتن سمعك ممانعت ميكنند اما به دليل مشاوره خوب سمعك را دريافت ميكنند ،بعدا از آن بسيار راضي ميباشند حتي به نحوي كه ديگر نميخواهند استفاده از آن را ترك كنند.

 

 

 

در سال 2004 مطالعه اي بر روي افرادي كه به تازگي سمعك دريافت كرده بودند انجام شد. در اين مطالعه افرادي كه به تازگي سمعك دريافت كرده بودند به مدت 6 ماه سمعك را بدون مشاوره استفاده كردند ولي بعد از 6 ماه تحت مشاوره عالي قرار گرفتند. ديده شد كه استفاده از سمعك بطور چشم گيري زياد شده است و كاربران سمعك از آن بسيار راضي هستند. اين مطالعه به صورت قابل توجهي مورد استقبال تيم هاي ارائه دهنده محصولات پزشكي بوده است.

 

نگراني هاي افرادي كه ميخواهند براي اولين بار از سمعك استفاده كنند

هنگامي که وجود كم شنوايي در فرد به اثبات رسيد و فرد كم شنوا اين نقص را پذيرفت به مرحله درمان و توانبخشي فرد خواهيم رسيد. در اين مرحله استفاده از سمعك به فرد توصيه ميشود. غالبا در مقابل استفاده از سمعك مقاومت ميگردد و اين مقاومت دليل هم دارد:

-غالبا افراد سمعك را وسيله اي ميدانند كه آنها را فردي معلول نشان مي دهد.

-ديدگاه وي بر اين است كه فردي اگر كم شنوا باشد و سمعك استفاده كند بهره هوشي پاييني دارد.

-سمعك يك وسيله بزرگ است و در گوش براحتي ديده ميشود و جلب توجه ميكند.

-برخي افراد استفاده از سمعك را نشان بر پيري ميدانند.

يك نگراني بسيار اساسي دربين افرادي كه براي اولين بار قرار است از سمعك استفاده كنند نگراني هاي مربوط به ظاهر و مسائل زيبايي سمعك ميباشد. همانطور كه در ابتداي بحث گفته شد بخاطر داشته باشيد كه اگر اين افراد از سمعك حتي براي دوره كوتاه استفاده كنند بعدا بسيار از سمعك راضي خواهند بود و اينجا نقش مشاوره بسيار مهم ولازم ميباشد.

يك مورد ديگر كه در كنار مشاوره ميتواند براي پذيرفتن سمعك توسط بيمار  كمك كننده باشد حل مشكلات بيمار مبني بر مسائل زيبايي شناختي و ظاهري سمعك ميباشد. به لطف پيشرفت تكنولو‍ژي امروزه توانسته ايم سمعك هايي را به كاربران عرضه كنيم كه از لحاظ ظاهري بسيار كوچك تر و ظريف تر از سمعك هايي است كه قبلا مورد استفاده قرار ميگرفت.

سري سمعك هاي داخل گوشي استاركي به راحتي توانسته اند از ديد افراد غيركاربر مخفي بمانند و از اين رو بين كاربران اين سمعك به سمعك هاي نامرئي واقعي معروف ميباشد. اين سمعك ها به راحتي تا عمق كانال گوش  قرار ميگيرند و امكان ديده شدن آنها وجود ندارد.

تقويت كننده هاي شنوايي؛ يك راه حل بهتر

كمپاني استاركي يك راه حل بهتري را پيش پاي متخصصين شنوايي شناسي قرار داده است. تقويت كننده هاي شنوايي وسيله هاي بسيار كوچك و ظريف هستند كه شبيه سمعك هاي بسيار كوچك عمل ميكنند و كار آنها صرفا  تقويت صدا ميباشد. بعبارتي ديگر در اين وسيله نميتوان پردازش هاي خاصي را انجام داد و صرفا تقويت صداهاي بيرون انجام ميشود.

كاربرد اصلي اين سمعك نامرئي زماني است كه فرد كم شنوا به وي‍ژگي هاي ظاهري سمعك بسيار اهميت ميدهد و سمعك را به دليل ديده شدن آن در گوش قبول نميكند. در اين موارد توصيه ميشود براي كمك به بيمار در تصميم گيري، اين وسيله بسيار كوچك كه درواقع سمعك نامرئي ميباشد و قابل ديدن نيست ، در گوش وي قرار داده شود تا بيمار شرايط با تقويت صداها را نيز تجربه كند. سمعك صداهاي بيروني را از جمله گفتار به صورت مطلوبي تقويت ميكند لذا فرد از شرايط با سمعك نيز آگاه ميگردد و ميتواند با ديد بهتري نسبت به سمعك تصميم گيري كند.

يك مزيت ديگر سمعك هاي نامرئي حقيقي كه توسط كمپاني بزرگ استاركي توسعه يافته است اين ميباشد كه در برخي موارد افراد افت شنوايي ملايم يا جزئي دارند كه به سمعك تمايلي ندارند اما در مواقعي مثل جلسات خصوصي و يا شرايط ديگر ترجيح ميدهند كه كمي صداها را بلندتر بشنوند. ميتوان براي اين افراد تقويت كننده هاي نامرئي حقيقي را تجويز كرد تا آنان بتوانند در شرايط دلخواه خود از سمعك استفاده كنند.

 استفاده از سمعک های  نامرئي در بين افراد دچار افت شنوايي آنچنان معمول نيست زيرا اين تكنولوژي اخيرا ايجاد شده است و دوم اينكه نميتواند افت شنوايي بيش از يك حد خاصي را پوشش دهد. اما سمعك هاي ديگر استاركي نظير سمعك هاي كاملا داخل گوشي (CIC) بصورت قابل توجهي ميتواند از ديد مخفي بماند و در بين كاربران بسيار مورد استقبال بوده است.

براي دريافت مشاوره تخصصي تر با ما در ارتباط باشيد.

 

منبع : سمعک استارکی آمریکا

ترجمه: گروه علمی و آموزشی صبا