روز جهانی ناشنوایان


روز جهانی ناشنوایان هر سال در آخرين یکشنبه  ماه سپتامبر  جشن گرفته مي شود  تا توجه عموم مردم، سیاستمداران و مقامات را نسبت به دستاوردهای ناشنوایان جلب کند. در طول  این رویداد، سازمان های ناشنوا در سراسر جهان به شدت تشویق می شوند تا علاوه بر توجه به خواسته ها و نیازهای افراد ناشنوا به افزایش حقوقشان در سراسر جهان نیز کمک کنند.

تاریخ روز جهانی ناشنوایان
فردی به نام Granville Richard Seymour Redmond (متولد فیلادلفیا، پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا در سال 1871) به خاطربيماري تب زرد در اوایل دوران کودکی، ناشنوا شد. او توسط خانواده اش به شدت حمایت شد و تحصیلات عالیه اش را  در مدرسه ویژه به اتمام رساند. او طراحی ،نقاشی و پانتومیم  را از دانشکده طراحی سانفرانسیسکو آموخت. او به اندازه یک فرد عادی با استعداد بود و با حمایت خانواده اش توانست تمامی تواناییهای خود را رشد دهد و همانند یک فرد عادی زندگی کند . به همین منظور و برای تشویق عموم جامعه به حمایت از ناشنوایان، روز جهانی ناشنوایان در سراسر جهان  برای شرایط زندگی بهتر و سالم تر، اعتماد به نفس، تحصیل و کار، جشن گرفته می شود.

اهمیت و فعالیت جشن روز جهانی ناشنوایان
مردم باید در جشن روز جهانی ناشنوایی نه تنها به عنوان روز ناشنوایی شرکت کنند، بلکه باید راه رشد و توسعه را از طریق فن آوری های جدید گسترش دهند و همچنین فرصت های مختلفی برای تغییر شیوه زندگی افراد ناشنوا ارائه دهند.

اهداف روز جهانی ناشنوایان

  •  ترویج درک مشکلات افراد ناشنوا در جامعه در سراسر جهان.
  • افزايش  انگیزه  افراد ناشنوا به یادگیری زبان اشاره به عنوان یک حق انسانی ضروری
  •  تهیه منابع مورد نیاز در جامعه برای افراد ناشنوا
  •  ارتقای حقوق بشر افراد ناشنوا  در مورد دسترسی برابر به آموزش و پرورش و فن آوری های مدرن

 

گروه علمی و آموزشی صبا