افت شنوایی و تست حافظه

 

 

مقاله اخیر منتشر شده توسط دکتر آرتور وینفیلد، استاد نورو ساینس  دانشگاه برندیس و جاناتان پیل از دانشگاه واشنگتن آمریکا ، به بررسی عواقب ناشی از افت  شنوایی مرتبط با سن در مغز پرداخته است .

این دو محقق مطالعات متعددی انجام دادند، آنها با  استفاده از MRI فعالیت و ساختار مغز افراد مسنی که  افت شنوایی داشتند را بررسی کردند.در گروه دیگری از شرکت کنندگان در این تحقیق آزمایشات تست حافظه را انجام دادند.نتایج بدست آمده نشان داد افرادی که  افت شنوائی خفیف تا متوسط  دارند در آزمونها ضعیف تر از همسالان  خودبا  شنوایی طبیعی عمل کردند.

نویسندگان مقاله به این نتیجه رسیدند که کاهش شنوائی منجر به "تاثیرات شناختی می شود  که بر روی درک، فهم  و حافظه موثر است ".

توصیه آنها این است که با افزایش سن  باید شنوایی را به طور مرتب آزمایش کنیم  و هرگونه افت شنوایی را به طور جدی درمان نماییم.

هوشمندانه عمل کنید و آزمونهای شنوایی را بخشی از چکاب سالیانه خود قرار دهید. برای معرفی شنوایی شناس در نزدیک محل سکونت شما اینجا را کلیک کنید.

 

 

گروه علمی و آموزشی صبا