عفونت قارچی نتیجه ورود آلودگی ها به گوش

 

 

 

ورود آلودگی های مختلف به درون گوش میانی منجر به بروز عفونت های قارچی در افراد می شود.

حمید جلیلوند عضو انجمن شنوایی سنجی ایران گفت: ورود آلودگی های مختلف به درون گوش میانی منجر به عفونت های قارچی شده و همین امر باعث بروز عارضه گوش درد در لاله گوش می شود.

وی بیان کرد: در اثر شناکردن در آب های آلوده گوش خارجی عفونت کرده و لایه این عضو دچار درد شدید، التهاب و کم شنوایی می شود، در صورت درمان نکردن به موقع آن در دراز مدت سرگیجه نیز به عوامل فوق اضافه می شود.

جلیلوند عنوان کرد: شنا کردن در آب های آلوده باعث بروز جرم در گوش میانی می شود و این عضو برای مقابله با این عفونت چربی به نام "سرومن " (جرم گوش) تولید می کند و با این کار سبب کم شدن  PH محیط گوش می شود.

وی ادامه داد: با کم شدن  PH سطح گوش میانی محیط اطراف این عضو اسیدی شده و این مسئله سبب از بین رفتن میکروب های قسمت میانی گوش می شود، ولی این کار متاسفانه سبب رشد قارچ های مختلفی می شود.

علت بروز سرگیجه به عوامل مختلفی ارتباط دارد که یکی از موارد اصلی مربوط به گوش، برهم خوردن سیستم تعادل (دهلیزی) گوش داخلی به طور نامحسوس است و این مسئله باعث ایجاد بی تعادلی در هنگام راه رفتن می شود.

در اثر بروز عفونت در گوش، پرده و یا استخوان های گوش دچار آسیب شده که در صورت عدم مراجعه به موقع به پزشک متخصص ممکن است صدمات جبران ناپذیری برای فرد به همراه داشته باشد.

 

منبع :سلامت نیوز