نقش سمعک در تعاملات اجتماعی

 

درمان افت شنوایی برقراری ارتباط با دوستان و خانواده را  بهبود می بخشد.

آنچه ارسطو گفته درست است :"انسانها ذاتا موجودات اجتماعی هستند."تعاملات اجتماعی ما به برنامه و رویدادهایی که در آن شرکت می کنیم ( ورزش، کنسرت ها ،نمایشگاه ها و مهمانیها،مساجد ،محل کارو....) ، بستگی دارد .

افت شنوایی درمان نشده با تعاملات اجتماعی ما سنخیتی ندارد.افت شنوایی درمان نشده در واقع ، بعنوان یک نیروی مخالف عمل می کند و باعث انزوای اجتماعی می گردد. علت این امر این است که افرادی که شنوایی خود را از دست می دهند به تدریج از فعالیت هایی که شنوایی نقش مهمی را در ایفا می کند ،فاصله می گیرند وهمین امرنتیجتا می تواند منجر به تزلزل در روابط  با دوستان و خانواده گردد.

افرادی که افت شنوایی شان را با سمعک درمان می کنند اظهار می دارند  که استفاده از سمعک اثر مثبتی بر روابط آنها گذاشته است. چرا که تعاملات اجتماعی منجر به برقراری ارتباط می شوند و استفاده از سمعک و شنیدن درست  به تعاملات اجتماعی کمک می کند.

 

اجازه ندهید که افت شنوایی روابط شما را تحت تاثیر قرار دهد.به شنوایی شناس مراجعه کنید .برای معرفی شنوایی شناس در نزدیک محل سکونت خود اینجا را کلیک کنید.

 

Source :Better Hearing Institute

ترجمه :گروه علمی و آموزشی صبا