نقش سمعک ها در محیط های پر سرو صدا

 

 

سمعک ها تکنولوژی های باور نکردنی هستند که با استفاده از برخی تفاوتهای کلیدی  گفتار و نویز استفاده کرده و محرک های شنیداری را از یکدیگر تمییز می دهند.

چرا من در محیط های نویزی دچار مشکل می شوم ؟

یکی از اولین نشانه های  افت شنوایی زمانی است که فردی که معمولا در محیط های آرام به خوبی می شنود ، درمحیط های پر سرو صدا دچار مشکل می شود. چرا این اتفاق می افتد؟

دنبال کردن گفتار در محیط های پر سرو صدا حتی برای افرادی که شنوایی نرمال دارند ،کمی مشکل است . دلیلش این است که همه ما تمایل به استفاده از نشانه های گفتاری و یا سر نخی از کلمات هستیم که قسمتی از گفتار را که بعلت نویز زمینه از دست داده ایم ، پر کند.

نویز زمینه ،  صداهای گفتاری مانند حروف صامت فرکانس بالا را می پوشاند که در حقیقت در محیط های پر سرو صدا و شلوغ برای افرادی که شنوایی نرمال هم دارند ،دنبال کردن گفتار را سخت تر می کند.

علاوه بر این ، شدت افت شنوایی در این موقعیت ها می تواند مشکل را چندین برابر کند چراکه مغز همیشه نمی تواند گفتار را از نویز زمینه جدا کند و جاهای خالی گفتار را پر کند.حتی اگر مغز بتواند این کار را انجام دهد خستگی شناختی که در این شرایط برای فرد بوجود می آید می تواند طاقت فرسا باشد.

سمعک ها در محیط های نویزی چگونه عمل می کنند؟

سمعک ها تکنولوژی های باور نکردنی هستند که با استفاده از برخی تفاوتهای کلیدی  گفتار و نویز استفاده کرده و محرک های شنیداری را از یکدیگر تمییز می دهند.

نویز و سرو صدا بیشتر گرایش به حالت پایدار دارند به این معنی که نوسانات زیادی در فرکانس ها(زیر و بمی صدا) و یا دامنه ها(بلندی صدا ) ندارند. اما گفتار در فرکانس و بلندی بسیار متغیر است .

سمعک ها تمام صداهای ورودی به میکروفن را تجزیه و تحلیل می کنند و سپس با گفتار و نویز متفاوت برخورد می کنند بطوریکه گفتار را در الویت قرار داده و  تقویت می کنند در حالی که نویز زمینه را فشرده و کاهش می دهند.

 

منبع: سمعک استارکی آمریکا

ترجمه : گروه علمی و آموزشی صبا