کاهش سن پیر گوشی

 

استفاده بیش از حد از انواع رسانه های صوتی و تصویری موجب کاهش سن پیر گوشی به زیر ۴۰ سال شده است.

دبیر علمی انجمن شنوایی شناسی ایران، گفت :استفاده بیش از حد از انواع رسانه های صوتی و تصویری موجب کاهش سن پیر گوشی به زیر ۴۰ سال شده است.شیوع اختلال کم شنوایی در ایران تا حدی بیش از سایر کشورهای جهان است. زیرا براساس آمار جهانی شیوع این اختلال ۱ تا ۲ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر است در حالی که این آمار در ایران به ۴ تا ۵ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر می رسد. یکی از علت های شیوع این بیماری ازدواج های فامیلی و سطح بهداشت و آگاهی بوده است.

وی گفت : رفتارهایی که در سال های اخیر در جامعه رایج شده مثل استفاده بیش از حد از هدفون نیز موجب پایین آوردن سن پیرگوشی به زیر۴۰ سال شده است، البته این عارضه به علت استفاده بیش از حد از رسانه ها در تمام جهان وجود دارد که در نتیجه آن آسیب به گوش بیشتر شده است.

 

منبع :شفا انلاین