ارتباط استرس ، افت شنوایی و تینیتوس (وزوزگوش)

چگونه استرس مزمن باعث افت شنوایی یا وزوز گوش می شود؟

نتایج مطالعات نشان داده استرس‌های ناشی از سبک زندگی در کشورهای صنعتی می‌تواند باعث ایجاد بیماری‌های مختلف و ازجمله ناشنوایی ناگهانی شود.

چگونه استرس مزمن باعث افت شنوایی یا وزوز گوش می شود؟

در واقع همه اینها به جریان گردش خون مرتبط می شوند.در داخل گوش درونی سلول های مویی ظریفی وجود دارد که بقای آنها وابسته به مواد مغذی است که توسط جریان خون انتقال می یابند.این سلول های مویی می توانند به تدریج با کمبود ماده مغذی  و یا بلافاصله در اثر عدم جریان خون به گوش ،نابود شوند.استرس مزمن نقش موثری در کاهش یا توقف جریان خون بازی می کند.تولید بیش از حد آدرنالین می تواند کاهش یا انسداد گردش خون در سرخرگ شنیداری  را موجب شود که به کم‌شنوایی ناگهانی منجر می شود. بی‌شک میزان این آسیب به میزان انسداد رگ و موقتی بودن یا دائمی بودن آن بستگی دارد.وقتی افت شنوایی در اثر واکنش سریع و ناگهانی به استرس باشد،اغلب با کاهش استرس ،بازگشت جریان خون و بازسازی سلول های مویی از طریق محرک های صوتی قابل برگشت است.

آسانترین راه برای فهمیدن اینکه استرس مزمن به شنوایی شما آسیب می رساند این است که به کلینیک های شنوایی مراجعه نمایید و در این مورد با شنوایی شناسان  که برای حل این مشکلات آموزش دیده اند، مشورت کنید.

 

Source:Healthy Hearing

ترجمه :گروه علمی و آموزشی صبا