نقش سمعک در شنیدن صداهای مهم زندگی

 

با افزایش سن ، افت شنوایی اجتناب ناپذیر است  .بر اساس گفته محققان  شیوع افت شنوایی در هر دهه از زندگی ، دوبرابر بیشتر می شود. افت شنوایی خطر بزرگی محسوب نمی شود  به شرط آنکه  درمان  آن به موقع انجام شود .  توجه داشته باشید که از دست دادن و یا اشتباه متوجه شدن صداهای زیر تا چه اندازه می تواند بر روی زندگی شما تاثیر گذارد.

 

 

 

بیشتر افراد به علت از دست دادن مکالمات و صداهای مهم  زندگی شان ، تصمیم گرفته اند که برای افت شنوایی شان کاری انجام دهند.از دست دادن صداهای مورد علاقه و یا عدم معاشرت با خانواده و دوستان می تواند موجب انزوا و افسردگی شود . درتحقیقی که  اخیرا در مورد استفاده از سمعک توسط شرکت سمعک استارکی آمریکا صورت گرفته است  ،  بیش از نیمی از پاسخ دهندگان انزوا و از دست دادن روابط اجتماعی را بعنوان بهترین انگیزه برای  استفاده از سمعک اظهار کرده اند.

بدیهی است که شنیدن صدای ساعت و بوق ماشین به همان اندازه  شنیدن صدای خنده و موسیقی اهمیت دارد ولی مهمتر از همه این موارد  کیفیت زندگی شماست.چرا که بهتر شنیدن بهتر زندگی کردن است. اگر از نشنیدن صداهای شاد و مهم زندگی تان خسته شده اید ، لطف بزرگی در حق خودتان انجام دهید و به نزدیکترین کلینیک شنوایی مراجعه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه مزایای اجتماعی درمان افت شنوایی اینجا را کلیک کنید.

 

گروه علمی و آموزشی صبا