کاشت حلزون گوش

کاشت حلزون روشی پیشرفته ای است که حس شنوایی را از طریق تحریک عصب شنوایی با وسیله‌ای الکترونیکی به افراد مبتلا به نقص شنوایی حسی-عصبی شدید تا عمیق باز می‌گرداند.

شرایط کاندید شدن برای عمل کاشت حلزون

 •   سن ۱۸ ماه یا بیشتر
 •   افت شنوایی عمیق دو طرفه 
 • عدم استفاده مطلوب از سمعک و یا دیگر وسایل کمک شنوایی
 •   عدم هرگونه ممنوعیت پزشکی
 •  انگیزش بالا و داشتن انتظارات معقول
 •   شرکت در برنامه‌های آموزشی تربیت شنوایی با تکیه بر مهارتهای شنیداری و گفتاری

عوامل تعیین‌کننده و ارزیابی‌های پیش از کاندیداتوری

 •  ارزیابی‌های شنوایی‌شناسی
 • استفاده آزمایشی از سمعک
 • معاینات پزشکی
 • مشاوره روان‌شناسی

میزان سودمندی عمل کاشت حلزون

 •  افزایش آگاهی از اصوات محیطی
 • بهبود شناسایی اصوات گفتاری
 • تولید و افزایش مهارتهای لبخوانی

اگرچه سطح موفقیت فرد نمی‌تواند قابل پیش‌بینی باشد اما استفاده درازمدت از توانبخشی شنوایی می‌تواند سبب بالا بردن موفقیت گردد. ضمنا باید یاد آور شد که سودمندی کاشت حلزون در میان دریافت کنندگان متفاوت است.

مراحل بعد از عمل

قسمتهای خارجی کاشت شده، 4تا 6 هفته بعد از عمل متصل می‌شوند و سیستم کاشت شده بر اساس نیازهای هر فرد برنامه‌ریزی می‌شود. آموزشهای تربیت شنوایی تا زمان حصول نتیجه از وسیله کاشت باید ادامه یابد.

قسمت‌های تشکیل‌دهنده دستگاه

۱-صدا از طریق میکروفون در یافت می‌شود.
۲-صدا از طریق میکروفون وارد آنالیز کننده گفتار می‌شود.
۳-آنالیز کننده صدا‌ها را آنالیز و دیجیتالی کرده و به کدهای مشخصی تبدیل می‌کند.
۴- سیگنالهای کدبندی شده از طریق سیم مربوطه به انتقال دهنده خارجی منتقل می‌گردد.
۵-انتقال دهنده اصوات دیجیتالی را از طزیق پوست به انتقال دهنده داخلی ارسال می‌کند.
۶- قسمتهای داخلی دستگاه؛ اصوات دیجیتالی رابه اصوات الکتریکی تبدیل می‌کند
۷- سیگنالهای الکتریکی از طریق الکترودهای دستگاه به فیبرهای عصبی منتقل می‌شود.
۸- سیگنالهای منتقل شده از طریق عصب شنوایی به مغز انتقال می‌یابد.

 

منبع:جام جم