افراد کم شنوا برای استفاده از سمعک چند سال منتظر می مانند؟

 

اگر بینایی شما دچار مشکل شود آیا چندین سال منتظر می مانید تا برای گرفتن عینک و یا لنز اقدام کنید؟

اگر دندان درد بگیرید آیا مراجعه به دندانپزشک را آنقدر به تعویق می اندازید تا درد آن غیر قابل تحمل شود؟

آیا اجازه می دهید تا سر دردتان شدید شود یا در همان ابتدا با استفاده از مسکن ها درد آنر ا تسکین می دهید؟

قطعا اینطور نیست!!!!!

اما افراد همیشه با افت شنوایی برخورد متفاوت تری دارند.

شاید به این دلیل که افت شنوایی معمولا بصورت تدریجی وکندتر از بقیه بیماریها بروز می کند و روشهای مقابله با آن آسان تر است . بعنوان مثال بیشتر افرادی که افت شنوایی دارند با  لب خوانی و نزدیک شدن به گوینده با بیماری خود برای سالهای متوالی کنار آمده و زندگی می کنند.

امابا توجه به مطالعات انجام شده و نظرات کارشناسان در این زمینه چرا باید برای درمان افت شنوایی منتظر ماند .افت شنوایی درمان نشده منجر به بروز مشکلات  "بزرگتر مربوط به سلامتی"  از جمله افسردگی، انزوای اجتماعی، افزایش خطر زمین خوردن و .....  می شود. در حالی که درمان افت شنوایی  تاثیر مستقیمی بر روی کیفیت زندگی افراد مانند بهتر شدن روابط با افراد خانواده و دوستان و بهبود اعتماد به نفس می شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مزایای استفاده از سمعک اینجا را کلیک کنید.

امروز، با اطلاعاتی که می دانیم، هیچ دلیلی برای منتظر ماندن  وجود ندارد. همین امروز بامتخصصین شنوایی تماس بگیرید و از آنها برای رفع مشکل شنوایی تان کمک بگیرید.

 

منبع : BHI

ترجمه : گروه علمی و آموزشی صبا