روز جهانی شنوایی شناسی

نامگذاری ده اکتبر بعنوان روز جهانی شنوایی شناسی برای اولین بار توسط رئیس انجمن شنوایی  شناسی و گفتاردرمانی ترکیه پروفسورOzlem Konukseven پیشنهاد شد که با استقبال  33 کشور مواجه گردید . این روز در 10 اکتبر 2014 میلادی در هفتمین کنگره جهانی شنوایی شناسی و گفتار درمانی ترکیه  با مشارکت  رئیس انجمن شنوایی شناسی اتحادیه اروپا ، و نمایندگان بخش شنوایی دانشگاه کلرادو آمریکا و هاروارد در عرصه بین المللی  به رسمیت شناخته شد .

علت انتخاب دهمین روز از دهمین ماه میلادی این بود که " از هر 10 شنوایی شناس ،هر 10نفر باید در کار حرفه ای خود  کامل و بدون نقص عمل کنند"  چرا که شنوایی شناسان بخوبی به اهمیت شنوایی و گفتار در ارتباطات واقف هستند و این مهم را درک کرده اند که شنوایی بعنوان یک ضرورت برای زندگی اجتماعی فرد محسوب می شود.


شرکت صبا به سهم خود از زحمات همه همکاران شنوایی شناس در سراسر کشور سپاسگزاری می نماید و این روز را به آن ها تبریک می گوید.