آیا ارتباطی بین افت شنوایی و بیماریهای مزمن کلیوی وجود دارد؟

بر اساس مقاله ای که در مجله آمریکایی بیماریهای کلیوی منتشر شده است محققان استرالیایی ثابت کرده اند که افت شنوایی در افراد مسن مبتلا به بیماری کلیوی مزمن  (CKD)  نسبت  به هم سن و سالان خود که بیماری کلیوی ندارند ،از شیوع بیشتری برخوردار است .

در این تحقیق  بیش از 2900 نفر در رده سنی  50 سال و بالاتر، از جمله 513 نفرمبتلا به بیماری کلیوی مزمن مورد بررسی قرار گرفتند. بیش از 54 درصد از افرادی که مبتلا به بیماری مزمن کلیه بودند درجاتی از افت شنوایی را نشان دادند و نزدیک به 30 درصد از این افراد کاهش شنوایی شدید داشتند .این در حالی است که  فقط 28 درصد از افرادیکه بیماری کلیوی نداشتند ،کاهش شنوایی و از این میان 10درصد آنان افت شنوایی شدید را تجربه کردند.

نویسنده این مقاله David C. Harris   ارتباط بین افت شنوایی و بیماری مزمن کلیه را به شباهت ساختاری و عملکردی بافت گوش داخلی و کلیه دانست. او همچنین  به این مساله اشاره کرد که مواد سمی که در نارسایی کلیه تجمع  پیدا می کنند می توانند به اعصاب، از جمله اعصاب گوش داخلی صدمه بزنند.

بر همین اساس و برای کمک به بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری های کلیوی ،سنجش شنوایی توسط شنوایی شناس  و مراقبت از شنوایی باید بخشی از روتین مراقبت های پزشکی  این افراد قرارگیرد.

 

منبع : BHI

ترجمه :گروه علمی و آموزشی صبا