بوسیله سمعک و کاشت حلزون فردی کم شنوا نخواهد ماند

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مراسم گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان و کم شنوایان  با تاکید به اهمیت درمان کم شنوایی و ناشنوایی، گفت: شناخت با بینایی و شنوایی حاصل می‌شود.

حمید جلیلوند با بیان اینکه رشد مغز یک مساله بسیار مهمی است، افزود: هر چه سن فرد افزایش یابد ارتباطات بیشتر می‌شود.

جلیل‌وند با بیان اینکه رشد مغز تا سنین نوجوانی ادامه دارد، تصریح کرد: تاخیر در درمان ناشنوایی اثرات جبران ناپذیری بر مغز و عملکرد فرد می‌گذارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با طرح این سوال که سمعک چیست، خاطرنشان کرد: سمعک برای کم شنوایان خوب است تا بتوانیم آنها را نجات دهیم و جایی که سمعک جواب ندهد، به کاشت حلزون اقدام می‌کنیم.

وی با بیان اینکه با دو وسیله سمعک و کاشت حلزون فردی کم شنوا نخواهد ماند، افزود: زمان را نباید از دست بدهیم و باید از بدو تولد تا شش ماهگی تشخیص داد و بعد از آن درمان شروع شود.

جلیل‌وند تاکید کرد: هدف ما این است که کم شنواها و ناشنوایانی که به دنیا می‌آیند طوری درمان شوند تا در هفت سالگی مثل یک بچه عادی وارد مدرسه شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه ادیولوژیست در این مسیر سخت ولی پیمودنی نقش مهمی دارد، افزود: خانواده‌ها نیز به جای نگرانی برای فرزند کم شنوا و ناشنوای خود، باید توجه بیشتری به وی داشته باشند.

 

منبع : ایسنا